Jesteś zainterestowany współpracą z nami?

O nas

Informatyka - Mechatronika - Elektronika

Edmed został zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia - XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego w dniu 21.02.2013 roku jako Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością pod numerem KRS 0000451751. Od początku naszej działalności, czyli od roku 2013, realizujemy wyspecjalizowane projekty, m.in.: wyposażamy pracownie informatyki, mechatroniki i elektroniki dla edukacji. Dla firm zlecających kompletujemy i montujemy, zgodnie z otrzymaną dokumentacją, wyspecjalizowane urządzenia pomiarowe i doświadczalne (zarówno dla celów edukacyjnych jak i przemysłowych).

Pewnym epizodem w profilu naszego działania było także prowadzenie działalności rehabilitacyjnej dla pracowników przemysłu ciężkiego (w latach 1913 do 1917). Aktualnie jesteśmy skoncentrowani na działaniach z zakresu tworzenia wyspecjalizowanych pracowni technicznych (edukacja) i urządzeń dla zrobotyzowanych stanowisk produkcyjnych. Kolejnym obszarem działalności, poczynając od bieżącego roku, staje się handel internetowy z ofertą produktową związaną z dotychczasową działalnością.

aboutabout
figure
figure
figure

Edmed Sp. z o. o.

  • os. Złotej Jesieni 2, 31-826 Kraków
  • NIP: 6783147170
  • REGON: 122796964
figure
figure